ایزوتون هماتولوژِی تولید ایران جهت دستگاه های سل کانتر - تولید توسط شرکت مانا فناوری آوان گسترش (ماناوان ) با همکاری جهاد دانشگاهی و میرمدیا

امروزه یکی از تجهیزات مهم و پرکاربرد در آزمایشگاه های تشخیص طبی دستگاهی به نام سل کانتر می باشد که از طریق آن به آنالیز خون (مانند شمارش گلبول های قرمز ، سفید و پلاکت ها و... ) می پردازند و اما همین تجهیز جهت انجام وظایف خود وابسته به نوعی ماده جهت رقیق سازی نمونه به نام ایزوتون می باشد و امروزه از پرمصرف ترین مواد آزمایشگاهی محسوب می گردد ، ایزوتون امروزه عموما در کشور ما (از طریق تامین خارجی مواد اولیه )تولید و عرضه می گردد و با توجه به حجم گردش مالی که در تولید و عرضه این ماده آزمایشگاهی استراتژیک وجود دارد ، موجب شده تا جهت تولید ایزوتون اقداماتی را جهت دستیابی به فرمولاسیون تولید این ماده و تولید تجاری آن با همکاری تجاری و معنوی شرکت میرمدیا و مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی خوزستان انجام دهیم  و....و

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Knowledge based capital